Manager bedrijfsvoering facilitair, beheer en onderhoud
mrt 06

Manager bedrijfsvoering facilitair, beheer en onderhoud

Ben jij die inspirator die het team facilitair, beheer en onderhoud binnen Parnassia Groep meeneemt binnen de veranderende organisatie?

Manager bedrijfsvoering facilitair, beheer en onderhoud

Mijn opdrachtgever is Parnassia Groep, een werkgever in de geestelijke gezondheidszorg die streeft naar een inclusieve cultuur met gelijke kansen voor iedereen. Parnassia Groep maakt geen onderscheid op gebied van geslacht, geloof, sociale achtergrond, geaardheid of etniciteit. Zij vinden het belangrijk om van en mét elkaar te leren, dat iedereen zichzelf kan zijn en een ieder zich gewaardeerd voelt. Alleen in een werkomgeving waarin open wordt gestaan voor verschillen, haalt een ieder het beste uit zichzelf, en kunnen creatieve en innovatieve oplossingen worden geboden.

Als specialist in de geestelijke gezondheidszorg, behandelt Parnassia Groep jaarlijks ruim 180.000 cliënten over heel Nederland. Ze doen dit via hun gespecialiseerde zorgaanbieders waar 13.500 goed opgeleide professionals zich vol passie inzetten om dagelijks het verschil te maken voor onze cliënten en hun naasten. Ze werken nauw samen en delen graag kennis. Met wetenschappelijk onderzoek, continue professionele ontwikkeling via de eigen Parnassia Groep Academie en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden levert Parnassia Groep de beste zorg en verleggen ze samen grenzen.

De Professionele Diensten is één van de ondersteunende bedrijfsonderdelen van Parnassia Groep. Het levert een breed scala aan ondersteunende diensten op het gebied van facilitair, beheer en onderhoud,  IT, HR, kwaliteit, financiën, administratie en (bedrijfs)informatie. De Professionele Diensten is sterk in ontwikkeling als professionele dienstverlenende organisatie. Dankzij de ambities van de organisatie en de vernieuwingen in de zorgsector kun je rekenen op een dynamische werkomgeving.

Doel van de functie:
Als manager bedrijfsvoering facilitair, beheer en onderhoud geef je leiding aan de afdeling en voer je regie over de facilitaire dienstverlening. Je bent verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en inrichting van gebouwen van de Parnassia Groep. Je zorgt daarmee voor een veilige, representatieve en eigentijdse facilitaire dienstverlening voor cliënten, bezoekers en medewerkers. Je vertaalt het strategisch facilitaire beleid van de organisatie naar beleid voor jouw onderdeel, in afstemming met samenwerkingspartners. Je brengt de interne behoeftes op het gebied van facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud in kaart (op tactisch en strategisch niveau) en combineert dit met ontwikkelingen uit de externe omgeving (markt en wet- en regelgeving), waarbij je specifiek aandacht hebt voor de thema’s veiligheid en duurzaamheid.

De functie heeft als hoofdtaken:

– Vertaalt het strategisch facilitair beleid van de organisatie naar tactisch/strategisch beleid en processen voor het eigen onderdeel.
– Geeft sturing aan professionalisering en continue verbetering van de facilitaire dienstverlening.
– Adviseert de Directeur Facilitair en Vastgoed  over vraagstukken op het eigen beleidsterrein, o.a. ten aanzien van inhuur dan wel uitbesteding van facilitaire taken.
– Volgt, signaleert en analyseert ontwikkelingen en trends in de markt op het eigen beleidsterrein, die van invloed (kunnen) zijn op het toekomstig beleid en vertaalt deze naar toepasbaarheid binnen de organisatie.
– Stimuleert mensen op coachende en ondersteunende wijze in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en draagt zorg voor optimale randvoorwaarden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
– Verantwoordelijk voor een efficiënte bedrijfsvoering binnen het eigen organisatieonderdeel en beheert het materiële en personele budget.
– Stimuleert en controleert, dat processen en projecten op het gebied van facilitair, beheer en onderhoud efficiënt en effectief plaatsvinden.
– Geeft hierarchisch leiding aan de medewerkers binnen het eigen organisatieonderdeel.
– Onderhoudt contacten en bouwt een netwerk op tactisch/strategsich niveau met in- en externe stakeholders, zorgt voor het intern accountmanagement en initieert samenwerkingsverbanden.
– Initeert en leidt (organisatiebrede) projecten, waaronder verandering- en aanbestedingstrajecten.

Vereiste kennis:
Kennis op bedrijfskundig/-economisch terrein of Facilitair management op academisch niveau, aangevuld met een managementopleiding op post hbo-niveau. Bewezen succesvolle ervaring in een vergelijkbare functie op het gebied van facilitaire dienstverlening, verkregen in een complexe (zorg)organisatie. Heldere visie op en ervaring met facilitair, beheer en onderhoud,  realiseren van procesverbeteringen, verduurzaming en een goed financieel inzicht. Kennis van relevante geautomatiseerde systemen is vereist. Is analytisch, behoudt het overzicht en combineert strategisch denkvermogen met praktisch en doortastend opereren. Actuele kennis van ontwikkelingen in de markt. Kennis van ontwikkelingen in de GGZ en relevante wet- en regelgeving ten behoeve van het vertalen naar beleidskeuzes en kaders. Kennis van en ervaring met het realiseren van veranderingsprocessen in complexe organisaties.

Profiel:
Als Manager bedrijfsvoering facilitair, beheer en onderhoud ben je een stevige en verbindende persoonlijkheid die op alle niveaus gemakkelijk schakelt. Je denkt in kansen en oplossingen, weet mensen te inspireren, motiveren en mee te nemen in veranderingsprocessen. Je continueert de ingezette lijn wat betreft de verdere ontwikkeling van de Professionele diensten, blijft trouw aan je taken en weet focus aan te brengen in de veelheid aan thema’s die spelen. Je kijkt over de grenzen van je eigen onderdeel heen. Je bent een daadkrachtig en inspirerend persoon, die duidelijk en transparant is in communicatie, toegankelijk, verbindingen weet te leggen en kan overtuigen op basis van argumenten. Je bent in staat als sparringpartner op strategisch niveau te functioneren, maar je kunt je ook verplaatsen in wat beleid voor de uitvoering op de werkvloer betekent. Hierbij kan je effecten van besluiten goed voor het voetlicht brengen. Je kan goed binnen een politiek krachtenveld opereren. Je kan hierin duidelijk grenzen stellen ten aanzien van wat haalbaar en niet haalbaar is. Je bent hierin vasthoudend, zonder star te zijn.

Generieke leiderschapscompetenties:
Betrokken, Samenwerkend, Koersvast, Zelfreflectief, Resultaatgericht, Neemt verantwoordelijkheid, Creatief en Flexibel, Denkt in gezamenlijk belang.

Functie specifieke competenties:
Daadkrachtig, Verbindend, Proactief, Ondernemerschap, Leidinggeven en delegeren, Lef, Visie, Innovatief en Organisatiesensitief.

Arbeidsvoorwaarden:

Parnassia biedt gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. De functie is ingeschaald in FWG 70,  per 1 mei 2023 is dat maximaal € 6.973,00. Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband, 8,33% eindejaarsuitkering en 8% vakantiegeld. Daarnaast kan je rekenen op een goede pensioenregeling, 166 vakantie uren en 35 levensfasebudget uren bij een dienstverband van 36 uur per week.

Informatie & solliciteren

Voor meer informatie over deze vacature of de organisatie kun je contact opnemen met Ingrid Vasenna op 06-10339653 of via ingrid@vasenna.nl  Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.